Systemisk Opstilling

I virksomheder og teams

Et masterforløb for dig som leder

På dette masterforløb arbejder vi både med dig som leder og med det, der binder dine medarbejdere sammen på et dybere bevidsthedsniveau. Dermed får du hjælp til at skabe en kultur, hvor tillid, medansvar, engagement, motivation og respekt er fælles for alle i teamet. 

Hvad vil det betyde for din virksomhed, når alle medarbejdere har en fælles målsætning?

På forløbet vil alle medarbejdere blive klar over, hvad det betyder at være en medarbejder, der deltager aktivt i at styrke fællesskabet og tager ejerskab. Mennesker motiveres af engagement, involvering og det at blive lyttet til. Det gælder også for medarbejdere, som ofte har værdifulde indsigter i forhold til virksomhedens drift og målsætning.

Mental sundhed hele vejen

rundt på arbejdspladsen

Med støtte fra Vellivforeningen igangsatte Nordic Steel Force et 12 måneders forløb...

... hvor fokus var at udvikle alle medarbejdere hele vejen rundt både på det personlige og professionelle plan. 

14 gange har vi mødtes til udvikling og opfølgning på implementering af medarbejdernes udvikling og virksomhedens kultur. Der har været løbende sparring med ejerleder Tom Madsen, som har været primus motor for de daglige indsatser.

Med udgangspunkt i systemisk opstilling, hvor både familie -og organisationsopstilling har været den gennemgående metoden til at belyse mønstre, som hver enkelt medarbejder har med fra egen opvækst og synliggørelse af de underliggende dynamikker, der er tilstede mellem mennesker og som har en indflydelse på dagligdagen i virksomheden i forhold til effektivitet og ejerskab for hver enkelt medarbejder. 

Resultaterne er:

Med støtte fra Vellivforeningen igangsatte Nordic Steel Force et 12 måneders forløb...

Nordic Steel Force

Udviklingsforløb

Udtagelser fra Tom og Tina da vi startede:

Udtagelser fra Tom og Tina da vi var færdige:

Hvordan vandt håndboldherrene

VM tre år i træk?

Hvilken bølge er det, de rider på? - og er det muligt at fortsætte bølgen?

Hvilken bølge er det, de rider på? - og er det muligt at fortsætte bølgen?

I januar 2021 hørte vi gang på gang håndboldherrerne fortælle, at det vigtigste udgangspunkt for at vinde VM var det, der skete bag kulissen: Fællesskabet, som de opbyggede mellem kampene. De fortalte, at de tog fællesskabsfølelsen med på banen, og at denne følelse var udgangspunktet for den holdindsats, de leverede. Synkroniciteten mellem spillerne blev synlig og brugt som en ressource på banen.

Redskaber og udgangspunkter

til udvikling af teamet

Opstilling

Kroppens intelligens
Metoden systemisk opstilling arbejder med det, vi mærker i vores krop, og hvad der er i feltet - det vi mærker også fra hjertet.

Vi vil benytte både familie- og organisations- opstilling til at synliggøre og italesætte de underliggende dynamikker, så der skabes flow efterfølgende. 

Denne metode er unik, og der kan arbejdes med virksomhedens flow, kunder, produkter og medarbejdere. Alt hører sammen, og via denne metode kan der skabes et nyt fælles udtryk.  

Metoden er er oplevelsesbaseret og er et vigtigt redskab fremadrettet til at bibeholde det rette flow.

DISK profil

Styrkende kommunikation
Forløbet indeholder en DISK personlighedsprofil af hver enkelt medarbejder, der er et evidens baseret analyse værktøj, som giver en forståelse af egen og andres adfærd.

Der laves øvelser, som efterfølgende styrker kommunikation og relationsdannelsen i teamet.

Der vil være opfølgning med fokus på implementering af kommunikationen i teamet.

Mindset og intuition

Ubevidst programmering
Vores underbevidsthed kører en række programmer, som reelt styrer vores liv. 

I et team har hver medarbejder sin egen ubevidste programmering, som dermed bliver en del af teamets flow.

Er disse programmeringer alt for forskellige, kan det skabe blokeringer for at skabe et dreamteam.

Alt er energi - og alt har en struktur. F.eks. er vands struktur sådan, at det løber nedad og fryser ved 0 grader.

Kroppen heler automatisk et sår pga. af den programmering, som kroppens celler har.

Ligeledes har vores underbevisthed en struktur - en programmering, som er væsentlig at arbejde med, så alle i teamet er med.

Indhold på

6 måneders masterforløb