Opstillingsmetoden

i skolesystemet

Konceptet PAF i skolen (Power, Attitude, Fokus) er udviklet siden 2012 af Mette Nordahl, og er implementeret på mange skoler i hele landet med stor succes. 

Vil du også lære, hvordan du skaber ro i klassen?

Gør som tusindvis af lærere og pædagoger, og start med at implementere nogle af PAF øvelserne i din klasse.

Opstillingsmetoden

I skolesystemet

Konceptet PAF i skolen (Power, Attitude, Fokus) er udviklet siden 2012 af Mette Nordahl, og er implementeret på mange skoler i hele landet med stor succes. 

Vil du også lære, hvordan du skaber ro i klassen?

Gør som tusindvis af lærere og pædagoger, og start med at implementere nogle af PAF øvelserne i din klasse.

Se min rejse med
paf i skolen

Play Video

Se paf vejleder Rikke Risagers rejse med PAF

Play Video

HVAD ER PAF I SKOLEN?

OG HVAD ER FORMÅLET MED PAF?

PAF udgør en kultur - en måde, hvorpå vi interagerer og skaber en betydningsfuld indflydelse.

Når medarbejderne trives, påvirker det direkte eleverne. PAF-kulturen omfatter derfor alle, der er tilknyttet skolen. Uddannelsen af PAF Vejledere markerer det første skridt mod en kultur, hvor alle har ret til at føle sig som en del af fællesskabet.

Når alle anvender det samme “sprog” med en fælles tilgang og arbejder hen imod fælles mål, opnår vi en fælles kultur, hvor alle oplever tilhørsforhold.

Implementeringen af denne kultur strækker sig over en treårig periode, hvor seks medarbejdere uddannes som PAF Vejledere (to hvert år). Disse vejledere støtter implementeringen af øvelser i alle klasser, faciliterer individuelle samtaler og introducerer PAF-kulturen til kollegaer og forældre.

Samtidig gennemgår ledelsen uddannelse for at støtte implementeringen og inkluderingen af skolens allerede eksisterende kultur.

Formålet med paf

5.a's forvandling med paf

"Forandringen var mærkbar fra start og bliver stadig bedre og bedre. Klassen blev en helt anden klasse på bare tre måneder. 

Fra at være en meget svær klasse præget af usikkerhed og en angribende adfærd mellem eleverne er det nu en klasse, hvor det kan lade sig gøre at skabe en stemning, hvor eleverne f.eks. efter en weekend kan sidde og fortælle hinanden om, hvad de har oplevet. Dette kan lade sig gøre i en meget hyggelig atmosfære, og der er samtidig opstået et læringsrum, hvor det er OK at være ambitiøs og læringsparat. 

Noget af det, der især har skabt tryghed i klassen, er, at alle eleverne gennem PAF-øvelserne har fået en forståelse for hinanden samt en bedre relation til hinanden. Det betyder, at ingen af elverne føler sig alene med præcis deres egen udfordring. 

Alle eleverne er udfordret på en eller anden måde, og det har opstillingsmetoden givet eleverne en forståelse for. Jeg har som lærer især lært, at en klasse først fungerer optimalt i det øjeblik, hvor hver enkelt elev har det godt i hjemmet og i skolen."

Peter Skov Madsen

PAF Vejleder og lærer på Katrinedalskolen

Har din skole brug

for en PAF-kultur?

Arbejder du som lærer eller pædagog og oplever du en klasse, hvor det føles umuligt at skabe ro, trivsel og respekt for hinanden?

PAF kulturen skaber ikke kun forandring for eleverne, men også for dine kollegaer og i forældregruppen.

PAF synliggør de underliggende dynamikker, der er på spil mellem mennesker. Det er et "sprog" og en måde at være på, som gør at alle lærer at se mennesket bag mennesket.

Er du blevet nysgerrig på, hvordan PAF kan implementeres på din skole, så kontakt os for et møde gerne med ledelsen, så de kan få et indblik, og selv opleve, hvad udgangspunktet med opstillingsmetoden kan.

Hør andres erfaringer med paf.

“Vores motiv for at indføre PAF var at etablere et fælles udgangspunkt med det overordnede mål at forbedre elevernes trivsel og derigennem styrke deres indlæring. Ved hjælp af vejlederne og det øvrige personale ønskede vi at implementere en struktureret og lettilgængelig metode, der kunne bidrage til en positiv skolegang. Når man diskuterer PAF, observerer man ændringer både blandt personalet og ledelsen. Der tilføres en positiv energi, da PAF bygger på en grundlæggende positiv tilgang med fokus på succeser fremfor fejl.”

Jacob Martinsen

Skoleleder på Ellekildeskolen i Sakskøbing

PAF in action

Hvad siger eleverne og forældrene?

"Jeg er dybt rørt og taknemmelig"

“Igennem 2. klasse blev Silas’ trivsel stærkt nedadgående. Samtidig havde de i klassen haft rigtig mange skift i lærer og pædagog staben og et par langtidssygemeldinger. Så kom der PAF på Ellekildeskolen, og ret hurtigt begyndte der at ske noget både med klassen og med Silas.

Silas begyndte at trives, og klassen lærte hinanden at kende på en helt anden måde.

Og da Silas første dag på vej i skole sagde “mor, det kilder helt i min mave, så meget jeg glæder mig til at se de voksne og min klasse”, ja så giver det så meget mening at arbejde med PAF og børnenes trivsel. Jeg er dybt rørt og taknemmelig for, hvad skolen og PAF har været med til at forandre for os.”

Karina Møller Hansen

Forældre til Silas

Se paf in action på ellekildeskolen